Θέμα: Α' αναθεώρηση της 44/13 έγκρισης δόμησης και 45/13 άδειας δόμησης ως προς α) την νομιμοποίηση της θέσης του κτιρίου και β) την αλλαγή της κλίσης της στέγης του κτιρίου
Ημ/νια: 10/06/2016 11:31:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 638ΦΩΚ8-ΦΟΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη