Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 29/2016 και τίτλο ; 1. Προσθήκη κατ΄επέκταση βιομηχανικού κτιρίου δύο αποθηκών και δύο SILOS 2. Νομιμοποίηση σύμφωνα με το αρθρο 26 του Ν 4178/2013 των θεμελιώσεων των ανωτέρω προσθηκών και πλακών επί εδάφους 3. Νομιμοποίηση δύο παταριών σύμφωνα με το Ν4178/2013 άρθρο 23 παρ 1
Ημ/νια: 09/06/2016 15:06:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΓΓΩΚ8-ΓΡΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη