Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 36/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση υφιστάμενης περίφραξης
Ημ/νια: 08/06/2016 11:50:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω8ΞΩΩΚ8-Ε3Ν

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη