Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 27/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση υφιστάμενης περίφραξης
Ημ/νια: 08/06/2016 11:55:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΛ0ΩΚ8-ΡΜΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη