Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 28/2016 και τίτλο : Ανέγερση ισόγειου επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης επεξεργασίας και συντήρησης φρούτων - πατατών και λαχανικών με πατάρι αποθήκη υλικών
Ημ/νια: 08/06/2016 11:59:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7822ΩΚ8-ΤΤΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη