Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 35/2016 και τίτλο : Τροποποίηση της υπ αρ ΝΑ 371/07 οικ άδειας ως προς την επιμήκυνση λάκκου επιθεώρησησ
Ημ/νια: 03/06/2016 10:31:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7359ΩΚ8-1ΟΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη