Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 34/2016 και τίτλο : 1. Νομιμοποίηση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο κια στέγη με αρ αδ 17/2008 με το αρθ 4 του ΝΟΚ 4067/2012 ως προς α. αλλαγή της θέσης του κτίσματος β. αλλαγές στους εξώστες, μπαζωμένη εξωτ σκάλα γ. ξεμπάζωμα του υπόλοιπου τμήματος του υπογείου 2. Προσθήκη καθ΄ύψος ενός ορόφου με στέγη
Ημ/νια: 03/06/2016 10:26:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΣΕ6ΩΚ8-Γ57

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη