Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 33/2016 και τίτλο : Νομιμοποίηση υφιστάμενης περίφραξης στο βορειανατολικό τμήμα του οικοπέδου Α-Β και ανέγερση διώροφης οικοδομής δύο κατοικιών με υπόγειο αποθήκη οικιακής χρήσης
Ημ/νια: 31/05/2016 08:49:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΑΩ6ΩΚ8-ΣΕΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη