Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 25/2016 και τίτλο :Προσθήκη κατ΄επέκταση βιομηχανοστασίου, μετατροπή υποστέγου βιομηχανοστασίου σε βιομηχανοστάσιο, προσθήκη κατ΄επέκταση ανοιχτού χώρου καύσης βιομάζας και μετατροπή υποστέγου αποθήκευσης α υλών σε αποθ΄κη α υλών στην υφιστάμενη βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλου
Ημ/νια: 24/05/2016 12:26:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω8ΔΦΩΚ8-9ΝΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη