Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 24/2016 και τίτλο : Ανέγερση ισόγειας υπερυψωμένης προκατασεκυασμένης κατοικίας με στέγη
Ημ/νια: 23/05/2016 13:18:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΔΡΞΩΚ8-ΠΔΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη