Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 30/2016 και τίτλο : Ανέγερση ισόγειου επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης
Ημ/νια: 16/05/2016 10:55:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩΞΘΩΚ8-Ν6Ε

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη