Θέμα: Έκδοση της υπ' αριθμόν 28/2016 έγκρισης δόμησης - Τίτλος έργου: "Κατεδάφιση ισόγειας κατοικίας"
Ημ/νια: 25/04/2016 15:28:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 61ΑΖΩΚ8-ΜΩ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη