Θέμα: Έκδοση της υπ' αριθμόν 22/2016 άδειας δόμησης, Τίτλος έργου "Κατεδάφιση ισόγειας κατοικίας"
Ημ/νια: 25/04/2016 15:35:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΛΑΩΚ8-ΤΦ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη