Θέμα: Έκδοση της υπ' αριθμόν 21/2016 άδειας δόμησης, Τίτλος έργου: "Ανέγερση διόροφης κατοικίας με υπόγειο και στέγη"
Ημ/νια: 25/04/2016 12:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΣΤΦΩΚ8-Τ72

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη