Θέμα: Εκδοση της αναθεώρησης της άδειας δόμησης 32/2014
Ημ/νια: 22/04/2016 14:24:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΖΖΕΩΚ8-Λ5Λ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη