Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 27/2016 και τίτλο : Νομιμοποίηση διώροφης οικοδομής με το άρθρο 4 παρ 6 του Ν4067/12 και με το άρθρο 23 του Ν 4178/13 και προσθήκη καθ΄ύψος ορόφου κατοικίας με στέγη
Ημ/νια: 22/04/2016 11:16:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΦΑΔΩΚ8-Ζ4Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη