Θέμα: Έκδοση της 26/16 έγκρισης δόμησης με θέμα: "1) Νομιμοποίηση: α) Ισόγειας αποθήκης οικιακής χρήσης Α 1 β) Της θέσης της υφιστάμενης ισόγειας κατοικίας Κ1 γ)Της υπέρβασης δόμησης της υφιστάμενης κατοικίας Κ1 2) Ανέγερση ισόγειας αποθήκης οικιακής χρήσης Α4. 3) Υπερύψωση και αντικατάσταση στέγης της αποθήκης Α1. 4) Προσθήκη καθ' ύψος ορόφου κατοικίας στην υφιστάμενη ισόγεια κατοικία Κ1.
Ημ/νια: 19/04/2016 15:00:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΗΓΛΩΚ8-ΜΙΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη