Θέμα: Άδεια δόμησης με αριθμό 18/2016 με θέμα: Τροποποιητική της υπ' αρίθμ. ΞΑ 50/95 για την νομιμοποίηση με το Άρθρο 4 παρ. 6 του ΝΟΚ: α) της αλλαγής χρήσης τμήματος ισογείου καταστήματος σε οικία β) της αλλαγής χρήσης ένός Η/Χ σε κατάστημα και ενός Η/Χ σε αποθήκη γ) της προσθήκης 3ου ορόφου καθ' ύψος διώροφης οικοδομής δ) δύο αποθηκών οικιακής χρήσης, ενός υποστέγου και τρών περγκολών
Ημ/νια: 19/04/2016 11:54:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 777ΕΩΚ8-6ΡΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη