Θέμα: Εγκριση δόμησης με αρ 25/2016 και τίτλο : Κατασκευή δύο βιοτεχνικών υποστέγων- επαγγελματικό κοπής και επεξεργασίας ξύλου
Ημ/νια: 15/04/2016 12:03:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 68ΤΓΩΚ8-3ΘΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη