Θέμα: Α' αναθεώρηση της 54/15 έγκρισης δόμησης και 69/15 άδειας δόμησης
Ημ/νια: 14/04/2016 12:31:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔ19ΩΚ8-159

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη

Κοινωνική Δικτύωση