Θέμα: Β' αναθεώρηση της 52/14 έγκρισης δόμησης και 70/14 άδειας δόμησης
Ημ/νια: 14/04/2016 12:36:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤ8ΨΩΚ8-Ζ2Υ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη