Θέμα: Άδεια Δόμησης 17/2016 με τίτλο: Ανέγερση δύο ισόγειων κατοικιών με υπόγειο και τοιχείο αντιστήριξης στο ΒΑ όριο του οικοπέδου"
Ημ/νια: 14/04/2016 12:39:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 69Θ1ΩΚ8-0ΣΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη