Θέμα: Ενημέρωση της 70/15 άδειας δόμησης και 59/15 έγκρισης δόμησης ως προς τον ορθό τίτλο του έργου ήτοι: Προσθήκη κατ' επέκταση βιομηχανικού υποστέγου"
Ημ/νια: 14/04/2016 12:22:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω4ΨΝΩΚ8-Μ1Ο

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη