Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 22/2016 και τίτλο : Ανέγερση ισόγειας υπερυψωμένης προκατασκευασμένης κατοικίας με στέγη
Ημ/νια: 11/04/2016 10:08:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Η8ΞΩΚ8-Ι6Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη