Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 20/2016 και τίτλο : Νομιμοποίηση με το αρθρο 4 παρ 6 του ΝΟΚ ισόγειας πλακοσκεπούς κατοικίας και 3 αποθηκών γενικής χρήσης
Ημ/νια: 08/04/2016 13:31:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 78ΒΞΩΚ8-ΣΥ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη