Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 15/2016 και τίτλο : Νομιμοποίηση με το αρθρο 4 παρ 6 του ΝΟΚ ισόγειας πλακοσκεπούς κατοικίας και 3 αποθηκών γενικής χρήσης
Ημ/νια: 08/04/2016 13:33:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 69ΤΔΩΚ8-5ΨΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη