Θέμα: Eκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 21/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση δύο ισόγειων κτισμάτων
Ημ/νια: 08/04/2016 13:37:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΣΞΚΩΚ8-ΞΥΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη