Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 16/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση δύο ισόγειων κτισμάτων
Ημ/νια: 08/04/2016 13:39:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΞΘΗΩΚ8-Ι7Ξ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη