Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 19/2016 και τίτλο : Ανέγερση διώροφης οικοδομής δύο κατοικιών με υπόγειο αποθήκη οικιακής χρήσης
Ημ/νια: 08/04/2016 13:26:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 68ΞΑΩΚ8-ΟΡΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη