Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 18/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση απόληξης κλιμακοστασίου
Ημ/νια: 30/03/2016 11:03:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΟΦΓΩΚ8-76Α

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη