Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 13/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση απόληξης κλιμακοστασίου
Ημ/νια: 30/03/2016 11:06:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω7Ν1ΩΚ8-Ε9Ε

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη