Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 17/2016 και τίτλο : Κατασκευή περίφραξης
Ημ/νια: 29/03/2016 12:55:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΞΕΩΚ8-Ψ4Ν

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη