Θέμα: Ενημέρωση της άδειας δόμησης με αρ 47/2015
Ημ/νια: 17/03/2016 15:11:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜ8ΦΩΚ8-ΠΜΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη