Θέμα: Εκδοση της ενημέρωσης της άδειας δόμησης 57/2014
Ημ/νια: 17/03/2016 11:13:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ψ8ΘΩΚ8-6ΜΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη