Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 12/2016 και τίτλο ; Περίφραξη οικοπέδου
Ημ/νια: 16/03/2016 13:11:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΧΜΩΚ8-ΖΟ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη

Κοινωνική Δικτύωση