Θέμα: Αναθεώρηση της ΝΑ 179/2007
Ημ/νια: 15/03/2016 10:17:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΨ9ΩΚ8-875

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη