Θέμα: Εκδοση της εγκρισης δόμησης με αρ 14/2016 και τίτλο : Ανέγερση διώροφης οικοδομής
Ημ/νια: 15/03/2016 10:20:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΠ5ΓΩΚ8-ΚΩ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη