Θέμα: Αναθεώρηση της 3/15 άδειας δόμησης και 2/15 έγκρισης δόμησης ως προς α) την νομιμοποίηση των όψεων β) την αλλαγή της διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου και της θέσης εισόδου - εξόδου
Ημ/νια: 10/03/2016 13:56:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΧΕΩΚ8-ΜΗΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη