Θέμα: Εκδοση της έγκρισης κεραίας με αρ 1/2016 και τίτλο ; Εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπ/νίας Νέο Εράσμιο - Νομιμοποίηση σύμφωνα με το αρ 23 του Ν4178/13
Ημ/νια: 10/03/2016 12:47:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΥΚΚΩΚ8-Κ5Ι

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη

Κοινωνική Δικτύωση