Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 11/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση ισόγειας υπερυψωμένης κατοικίας με στέγη
Ημ/νια: 08/03/2016 10:57:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΞΛΚΩΚ8-Ξ38

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη