Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 13/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση ισόγειας υπερυψωμένης κατοικίας με στέγη
Ημ/νια: 08/03/2016 10:55:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΦΙΩΚ8-ΛΙΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη