Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 10/2016 και τίτλο : 1. Νομιμοποίηση με το αρ 23 παρ 1 του Ν 4178/2013 της προσθήκης κατ΄επέκταση τμήματος κατοικίας και Η/Χ 2. Προσθήκη κατ΄επέκταση τμήματος κατοικίας σε ισόγειοα κατοικία και 3. Προσθήκη στέγης στην υφιστάμενη κατοικία
Ημ/νια: 07/03/2016 11:53:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΨΩ6ΩΚ8-Ο21

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη