Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 12/2016 και τίτλο : Ανέγερση τριόροφης οικοδομής
Ημ/νια: 07/03/2016 11:56:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3ΤΜΩΚ8-7ΣΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη