Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 11/2016 και τίτλο : Ανέγερση δυόροφου κτιρίου με υπόγειο και στέγη
Ημ/νια: 03/03/2016 10:28:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΗΒΩΚ8-ΞΗΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη