Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 8/2016 και τίτλο : Ανέγερση δυόροου κτιρίου με υπόγειο και στέγη
Ημ/νια: 03/03/2016 10:31:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3Λ6ΩΚ8-Φ5Β

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη