Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 9/2016 και τίτλο : Ενημέρωση εμβαδού γηπέδου, νομιμοποίηση όψεων, θέσης, φέροντος οργανισμού και ύψους υφιστάμενου μηχανουργείου με αρ Ο.Α. ΔΞ 131/2001 και προσθήκη παταριού
Ημ/νια: 03/03/2016 10:45:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΙΩΩΚ8-ΥΦΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη