Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 10/2016 και τίτλο : Περίφραξη οικοπέδου
Ημ/νια: 26/02/2016 11:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΜ3ΩΚ8-ΩΕΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη