Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 7/2016 και τίτλο : Περίφραξη οικοπέδου
Ημ/νια: 26/02/2016 11:11:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚ2ΟΩΚ8-Σ6Θ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη