Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 6/2016 και τίτλο :Ανέγερση ισόγειας κατοικίας με στέγη
Ημ/νια: 25/02/2016 12:01:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΦΛΩΚ8-ΗΙΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη