Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 9/2016 και τίτλο : Ανέγερση πενταόροφης οικοδομής με ισόγειο ΚΧΣ, υπόγειο και στέγη με σοφίτα
Ημ/νια: 24/02/2016 10:53:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ρ4ΕΩΚ8-0Ι7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη